Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Příprava 3. dílu knihy ?Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní? (Lída Mašková-Kublová, Eva Hadrabová-Nedbalová)
Id projektuSGS 2018
Hlavní řešitelMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV roce 2015 proběhla formou SGS projektu rešeršní příprava k hudebním osobnostem 1. poloviny 20. století, kritériem výběru byla vazba na Vídeň a Ostravu. V roce 2016 opět v rámci SGS vznikla monografie ?Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní I? (10 osobností), v roce 2017 pak monografie ?Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní II ? Richard Kubla? a trilogie by měla být završena v roce 2018 monograficky pojatým dílem věnovaným životu a dílu Lídy Maškové-Kublové a Evy Hadrabové-Nedbalové. Po obsahové stránce je text z větší části hotový, zbývají jen doplnění a aktualizace v návaznosti na pokračující digitalizaci starších periodik a zpřístupnění archivních fondů. Projekt po stránce rozvrhu činností spočívá hlavně ve vytvoření německého překladu a v grafickém zpracování textu a ikonografického materiálu. Cílem je vytvořit soubor připravený k předání do tiskárny.