Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Gradus ad Parnassum - festival instruktivní klavírní literatury - 3. ročník
Id projektuSGS 2018
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eliška Novotná
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceFestival zaměřený na instruktivní klavírní literaturu je naprosto ojedinělou platformou pro propojení výukových záměrů Katedry klávesových nástrojů s praxí vykonávanou současnými studenty, absolventy OU a pedagogy ZUŠ Moravskoslezského kraje. Na pozadí seznamování se se soudobou českou klavírní literaturou pro děti proběhne v rámci dvou dnů řada přednášek, seminářů, interpretační kurz a koncert snímaný Českým rozhlasem. Na celém projektu se významnou měrou podílejí studenti i pedagogové KKN, zároveň přivítáme odborníky na danou problematiku. Třetí ročník bude věnován Petru Ebenovi a Iljovi Hurníkovi. Těžiště celé akce spočívá v kurzu pro děti ze Základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, jejich učitele a studenty Fakulty umění vedeném MgA. Martinem Kasíkem, Ph.D. z AMU v Praze. Z celé akce bude následně vytvořen výukový program, rámcově zařazen pod výuku předmětu Dějiny a literatura klavíru, který po předání přístupových údajů poskytne veškeré informace o skladatelích i o proběhnutém ročníku nejen studentům OU, ale také učitelům ZUŠ a konzervatoří, které vyslaly své zástupce. Při zpracování tohoto programu velmi úzce spolupracujeme s výtvarnými obory Fakulty umění OU.