Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Výskyt québecismů v současné francouzštině a problematika jejich překladu
Id projektuSGS03/FF/2018-2019
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceFrancouzština, která je užívána v některých oblastech Kanady (zejména v Québecu) se výrazně liší od francouzštiny užívané na evropském kontinentu. Hlavní rozdíly se projevují zejména v oblasti slovní zásoby, kde se vyskytuje značné množství québecismů. Předložený projekt se zabývá analýzou québecismů v současné francouzštině a možnostmi jejich překladu do češtiny. Na řešení projektu bude vědecky participovat také Université Laval v Québecu, která disponuje specializovanou laboratoří zaměřenou na studium québecismů.