Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Normy a hodnoty ve středověké společnosti
Id projektuSGS08/FF/2018-2019
Hlavní řešitelMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt volně navazuje na předchozí projektové záměry týkající se výzkumu středověké společnosti, kultury a příslušných pramenů. Hlavní podstatou projektu je intenzivní zapojení studentů doktorského i magisterského studia do interdisciplinárního výzkumu sledované problematiky. Studenti se danou problematikou budou zabývat z pohledu témat svých graduačních prací a zároveň budou zapojeni do týmové práce. Jejich účast na projektu bude využita pro zintezivnění práce na jejich graduačních pracích. Společným badatelským tématem je problematika norem a hodnot ve středověké společnosti, která bude zkoumána z různých pohledů dílčích oborů. Zohledněny tak budou aspekty norem a hodnot v pohledu soudobého práva, utváření a struktury společnosti (role panovníka, ideály rytířské kultury), dále hodnot jako teroretického aspektu středověké filozofie, role etických hodnot, význam určitých společných hodnot v náboženství či v neposlední řadě normativní aspekty středověkého umění. Normy a hodnoty jsou tak vnímány v jejich širokém významovém spektru a problematika bude zkoumána za možného využití různých metodických přístupů a jejich vzájemné interakce. Hlavními výstupy projektu budou v obou letech vypracované odborné studie všech členů řešitelského týmu, které budou zaslány k recenznímu řízení do odborných periodik (část bude publikována v zahraničí).