Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora rozvoje studijního prostředí na OU
Id projektuCZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období1/2017 - 10/2019
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Děkanát FSS, Děkanát FU, Děkanát LF, Děkanát PdF, Děkanát PřF, Rektorát, Univerzitní knihovna, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavv udržitelnosti
AnotaceCílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání na OU prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení v prostorách pro výuku a samostudium (posluchárny, odborné učebny a laboratoře, jazykové a počítačové učebny, univerzitní knihovna, fakultní studovny a prostory pro samostudium, přístrojové vybavení, pomůcky pro vzdělávací činnost, Wi-Fi pokrytí, elektronické informační zdroje). Infrastruktura bude využívána napříč studijními programy s přímou vazbou na výuku a přímým dopadem na studenty.