Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010




Analýza zdrojů pomoci obyvatel sociálně vyloučené lokality na území Moravskoslezského kraje ve vztahu k dosahování sociálního začleňování
Id projektuSGS02/FSS/2018
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Stanková, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePočet sociálně vyloučených lokalit v Moravskoslezském kraji (dále MSK) stále stoupá, od roku 2006 do roku 2015 byl nárůst zaznamenán z čísla 28 na 78 těchto segregovaných lokalit v městech a obcích. Přístupy řešení sociální inkluze na lokálních úrovních vidí jako klíčový nástroj sociální práci, přičemž, tento projekt SGS vychází z konceptu sociálního vyloučení jako multidimenzionálního problému a snaží se odpovědět na otázku : ?Jak aktéři působící v sociálně vyloučené lokalitě na území MSK interpretují zdroje pomoci, které by dle jejich chápání mohli vést k procesu sociálního začleňování?? Získaná data pomohou porozumět zdrojům pomoci obyvatel žijících v těchto segregovaných lokalitách, čímž mohou přinést nový pohled na sociální začleňování na místní úrovni.