Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání (OKAP)
Id projektuCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507
Hlavní řešitelRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Období7/2018 - 6/2021
PoskytovatelOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavukončený
AnotaceProjekt vychází ze schváleného Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje a je zaměřen na podporu a zatraktivnění vzdělávání žáků v technických oborech, zejména strojírenských a elektrotechnických, čímž chce MSK dosáhnout zvýšení uplatnitelnosti obyvatel na trhu práce, a to u absolventů středních i základních škol. Aktivity projektu vedou k propojení činností vedoucích k profesnímu růstu pedagogických pracovníků a na přenos nabytých dovedností na žáky a studenty.