Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Využití transdisciplinární synergie data science a nástrojů fuzzy modelování a sociální práce: Multidimensional Evidence Informed Practice
Id projektuIRP201821
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelInstitucionální podpora , Rozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceCíl zaměření projektu: Projekt se bude v rámci své tříleté realizace zaměřovat na podporu participativních a reflexivních přístupů v sociální práci a sociálních službách pro skupiny sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením za účelem zkvalitnění následujících oblastí sociální práce: A) individuálního plánování, B) intervencí, C) evaluace činností sociální práce. Anotace hlavního směru výzkumu, ve které je popsán objekt studia: Skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením ? opatření sociální práce a sociální politiky