Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fyzika nanostruktur
Id projektuIRP201826
Hlavní řešitelMgr. František Karlický, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelInstitucionální podpora
Stavřešený
AnotacePředmětem výzkumu směru ?Fyzika nanostruktur? jsou perspektivní materiály pro elektroniku a fotovoltaiku. Vzhledem k současným požadavkům aplikovaného výzkumu pro technologicky významné aplikace, např. výrobu ohebných a ultratenkých funkčních zařízení nebo solární články a funkční součástky nove? generace, se zaměříme na nízkorozměrné materiály. V rámci projektu plánujeme studovat fyzikální vlastnosti nanostruktur s velkým potenciálem jako jsou např. 2D materiály, heterostruktury 1D/2D materiálů stabilizované van der Waalsovou interakci? nebo rozhraní povrchů oxidů kovů s 1D/2D materiály. Vše pomoci? pokročilých metod simulace elektronové struktury. Pro slibné materiály plánujeme analyzovat jejich termodynamickou stabilitu, strukturní, mechanické, elektronické a optické vlastnosti, včetně excitonických efektu?, a citlivost k defektům a okolnímu prostředí. Počáteční fáze projektu bude zaměřena na vývoj výpočetních metod vhodných pro obrovské modely včetně parametrizace a referenčních výpočtů základních elektronických a optických vlastností modelových materiálů. Posléze přistoupíme k počítačem asistovanému návrhu odvozených nanomateriálů s předem určenými vlastnostmi motivovanými významnými aplikacemi. Projekt tak přispěje k vylepšení výpočetních přístupů, hlubšímu fyzikálnímu pochopení nízkorozměrných materiálů a vývoji pokročilých nanostruktur. Dále navrhovaný projekt přinese na OU nový moderní směr výzkumu, přispěje k zvýšení vědeckého potenciálu OU a v neposlední řadě taky přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti pracoviště v mezinárodním výzkumném prostoru.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub