Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Identita míst a regionů - výzkum rukopisných kancionálů a poutnické literatury 17. a 18. století
Id projektuIRP201827
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelCentrum regionálních studíí, Katedra české literatury a literární věd, Institucionální podpora
Stavukončený
AnotaceV rámci projektu bych se ráda věnovala dvěma okruhům: rukopisné kultuře 17. a 18. století a literatuře spjaté s mariánskými poutními místy. V prvním okruhu bych navázala na výzkumy, které jsem započala během svého doktorského studia a v nichž jsem pokračovala i po jeho dokončení; chtěla bych je dále rozšiřovat zapojením do hlavního výzkumného směru Výzkum identity míst a regionů v literatuře, jazyce a kultuře (Centrum regionálních studií FF OU společně s Katedrou české literatury a literární vědy FF OU). Dosud jsem se zabývala rukopisnou kulturou na Moravě v 17. a 18. století, a to převážně rukopisnou hymnografií. V projektu bych se dále věnovala otázkám prostupnosti hranic mezi regionálním a oficiálním písemnictvím, tzv. vysokou a nízkou (lidovou) literaturou, dále pak otázkám rukopisu jako svébytného média s vlastními principy fungování a úzce spjatého s regionálními podmínkami. Čerpala bych přitom z principů nové filologie (pojem "textové komunity", oslabený důraz na "autora a dílo" a naopak důraz na tradování textu a jeho variabilitu) i z novějších teorií orální kultury (D. D. Hall, W. J. Ong). Primárně chci vycházet z rukopisů z jižní a východní Moravy, jejichž texty mj. relativizují dnešní představy o konfesionálních hranicích barokní literatury. V rámci výzkumného směru Výzkum identity míst a regionů v literatuře, jazyce a kultuře bych se dále zapojila do aktivit týmu prof. Malury, který soustavně zkoumá literární a částečně též vizuální prameny k náboženským poutím Moravy a Slezska a jehož záběr se bude postupně rozrůstat o poutní lokality na území Čech. Chtěla bych se věnovat právě poutnické literatuře v Čechách a přispět rovněž rozšířením pramenů o rukopisnou poutnickou produkci. V centru mého zájmu by stálo pobělohorské vytváření konceptu "svatých Čech" v poutnické literatuře, především její práce s prostorem (místa paměti, propojování "pozemského" a "nadpozemského" rozměru, centrum vs. periferie).