Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vysokoškolákem na zkoušku v oboru Informatika III
Id projektuMŠMT-23434/2017
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
AnotaceAktivity vzdělávacího modulu Vysokoškolákem na zkoušku v oboru Informatika III jsou zaměřeny na poskytnutí možnosti individuálního rozvoje nadání žákům SŠ Moravskoslezského kraje v zaměření na technické obory a vychází z již dvou úspěšně řešených projektů z roku 2016 a 2017. Realizace bude probíhat formou intenzivní prezenční výuky, on-line metodické podpory a individuálních konzultací. Cílem je motivovat žáky k zájmu o vědu a další studium na VŠ.