Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Realizace odborných konzultací na zahraničních translatologických pracovištích s cílem stanovit koncepci nových materiálů pro výuku tlumočnických disciplín na FF OU.
Id projektuIRP201807
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceDůvodem k realizaci tohoto projektu je potřeba reagovat na neustále se měnící podmínky každodenní praxe a připravit návazný projekt, v rámci něhož vznikne další sada audio a video nahrávek pro výuku tlumočení v magisterském studijním oboru Německý jazyk pro překladatelskou praxi. Výsledky projektu, jenž byl podpořen v rámci IRP v roce 2015, se podařilo úspěšně aplikovat do výuky translatologických disciplín na katedře germanistiky. Nyní je třeba prodiskutovat se zahraničními odborníky, jakým směrem by měla nová sada výukových materiálů směřovat a z jaké mezinárodní uznávané koncepce by mohla vycházet. Cílem je tedy představit hotové projektové výstupy a poradit se s experty z oblasti translatologie o tom, jak by bylo vhodné tyto multimediální a interaktivní materiály možno sofistikovaně rozšířit.