Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora výuky praktických dovedností v nových předmětech KIP
Id projektuIRP201810
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
AnotaceProjekt úzce navazuje na nově vznikající předměty v rámci požadované akreditace nového oboru na KIP z projektu ESF. Kvalitní výuka aplikované informatiky je podmíněna přípravou kvalitních výukových materiálů pro předměty, které budou podporovat samostatnou práci studentů a rozvíjet jejich tvůrčí myšlení. Cílem projektu je připravit studentům adekvátní zázemí pro praktika z daných předmětů. Důraz zde bude kladen na aplikaci získaných teoretických poznatků při řešení praktických úkolů v rámci jednotlivých předmětů. Podpůrný studijní materiál bude realizován formou sbírek vzorově vypracovaných projektů z vybraných problémů. Nedílnou součástí projektu je nákup centrálního datového úložiště NAS za účelem archivace a zpřístupnění vytvořených materiálů.