Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
DPP!!! VŠDotace, projekty, procesy vysokých škol !!!
Id projektuCRP 2018
Hlavní řešitelMgr. Helena Repaňová
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotacePodpora projektových center 19 VŠ.Inovace oproti roku CRP PPP!!!VŠ 2017/přidaná hodnota:? Rozšíření o 5 škol ? větší pokrytí sdílení s 19 VŠ? Geograficky? Odborným zaměřením (různé typy VŠ)TechnickéPedagogickéHumanitníZemědělskéEkonomickéUměleckéMedicínské? Tematicky zaměřená setkání rozdělená do dvou částí? Obecných postupů a pravidel orgánů státní správy (zapojení všech VŠ)? Odborně a obsahově zaměřené bloky? Vytvoření 4 pracovních skupin ke konkrétním výzvám (zapojení VŠ, které takto tématický zaměřené projekty řeší) vedené garanty? Strategické projekty ESF a ERDF - garant JU? HR Award ? garant MENDELu? Transfer technologií ? garant VUT? Mezinárodní projekty, H2020 - garant ZČU? Pracovní skupiny budou v úzkém kruhu pouze dotčených VŠ pod vedením garanta provádět analýzy stavu na jednotlivých VŠ, sdílet zkušenosti, zpracovávat požadavky orgánu státní správy k danému tématu a navrhovat řešení interních procesů pro jednotlivé VŠ s tím spojené, zpracovávat podklady pro pracovní skupinu České konference rektorů? Přidanou hodnotou projektu je diskuze témat mimo platformu České konference rektorů na široké bázi zapojených VŠ? Pracovní skupiny budou mít na projektových setkání vyhrazené své odborné bloky, paralelně v jednom čase? Zapojení zaměstnanců specializovaných pracovišť VŠ zasahujících do přípravy/realizace projektů? ekonom, spisová služba, veřejné zakázky, mzdové účtárny,..? nejen pracovníků projektových oddělení? Spolupráce s odborníky z praxe ? spolupracujících orgánů z MŠMT, MF, FÚ, Evropské komise, ÚOHS aj.? Důraz na interní analýzu stavu projektových procesů každé VŠ a následnou implementaci úprav procesů