Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii
Id projektuCZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440
Hlavní řešitelMUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.
Období8/2018 - 12/2022
PoskytovatelOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Podporovaná z neveřejných prostředků ČR
Stavřešený
AnotaceCílem navrhovaného projektu Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii je podpořit dlouhodobou mezisektorovou spolupráci prostřednictvím podpory partnerství Ostravské univerzity, veřejné výzkumné organizace, a čtyř subjektů z aplikační sféry. Bude vytvořeno společné vědecko-výzkumné a vývojové centrum, tedy nová infrastruktura spolu s novými pozicemi pro výzkumné pracovníky, které se bude dlouhodobě a cíleně věnovat problematice využití buněk v léčbě nádorových onemocnění krvetvorby. Soustředění aktivit na jednom místě, které jsou již nyní pro podobnou aktivitu určeny a částečně vybaveny, a pružné řízení spolu s rychlým a horizontálním sdílením poznatků umožní svého druhu unikátní mezioborovou spolupráci mezi týmy partnerů projektu, což se promítne do realizací výzkumných aktivit s jasně danými cíli v oblasti aplikačního výzkumu. Navrhovaný projekt organicky navazuje na jiné projekty žadatele a partnerů (podpořené programem Horizon 2020, TAČR, MSK, AZV atd.) a vhodně je doplňuje a rozvíjí (viz dále). Vytvoření pevné platformy spolupráce a partnerství výzkumné organizace z ostravské aglomerace a subjektů z aplikační sféry bude pro region jednoznačným přínosem a ve svém důsledku podpoří zvýšení konkurenceschopnosti jak ve výzkumu, tak ve vysoce inovativní oblasti medicínské biotechnologie.