Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
AI-Met4AI : Centrum pro výzkum a vývoj metod umělé inteligence v automobilovém průmysluregionu
Id projektuCZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008414
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Období12/2018 - 11/2022
PoskytovatelOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavv udržitelnosti
AnotaceProjektový záměr se týká vzniku a činnosti společného výzkumně vývojového centra AI-Met4AI, zaměřeného na společný výzkum a vývoj metod umělé inteligence s aplikacemi v automobilovém průmyslu regionu. Centrum je společnou aktivitou dvou významných zahraničních výrobců automobilových součástek v našem region, tj. firem VARROC Lighting Systems a Weppler & Tefil, zabývajícími se vývojem a výrobou inteligentních osvětlovacích systémů pro automobily a mikrofiltrů pro motory a dále Ústavu pro výzkum a aplikaci fuzzy modelování Ostravské univerzity (ÚVAFM). Hlavní aktivity společného centra AI-Met4AI budou zaměřeny na výzkum nových metod umělé inteligence využívajících teoretických výsledků ÚVAFM v oblasti fuzzy modelování a dalších nástrojů umělé inteligence a následné vytváření obecného softwarového jádra využitelného pro vytváření různých průmyslových aplikací. Jako zpětná vazba tohoto výzkumu budou v laboratorním prostředí Centra AI-Met4AI spolu s partnery zkoumány možností praktického budoucího využití navrhovaných metod v oblasti jejich činností, což umožní partnerům se aktivně seznámit s novými trendy v oblasti umělé inteligence, využitelnými při vývoji nových produktů obou firem a jednak pro zvyšování kvality jejich produkce.