Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora talentovaných studentů dr. studia
Id projektuMSK doktorandi
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Období9/2017 - 8/2020
PoskytovatelDěkanát PdF, Moravskoslezský kraj
Stavukončený
AnotaceObecným cílem projektu je podpora doktoranských studentů v realizaci jejich výzkumných projektů. Dílčí specifické cíle vycházejí z jednotlivých projektů disertačních prací doktorandských studentů oboru kinantropologie. Jednotlivé dílčí cíle projektů jsou uvedeny v projektových záměrech žadatelů poskytnutí dotace. Jednotlivé specifické cíle budou dosaženy pomocí metod kinantropologického výzkumu a jsou detaijlněji popsány v projektových záměrech žadatelů o dotace. Materiální zabezpečení pro výzkum je zajištěno v prostorách Centra diagnostiky lidského pohybu při katedře studií lidského pohybu, které disponuje moderním vybavením pro realizaci jednotlivých výzkumných projektů. Každý z žadatelů má tým školitelů a konzultantů, z nichž alespoň jeden je zahraniční odborník v oblasti pohybu člověka. Splnění jednotlivých cílů bude možné prostřednictvím dílčích zpráv a hodnocení plnění studijních povinností školiteli, které mohou být přiloženy k dílčím hodnotícím zprávám, společně se zápisem a vyjádřením oborové rady.