Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora umělecké činnosti Fakulty umění Ostravské univerzity
Id projektuFVP2017
Hlavní řešiteldoc. MgA. František Kowolowski
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
AnotaceZákladní informace o projektu, jeho charakteristiku, anotace, zdůvodnění potřebnosti, cíle a smysl projektu a kontrolovatelné výstupy jsou podrobně popsány v této projektové Žádosti o poskytnutí příspěvku z Fondu vzdělávací polity MŠMT na rok 2017. Především se jedná o významnou spolupráci obou části fakulty. Všechny cíle projektu jsou zakotveny ve studijních plánech Fakulty umění.