Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Využití technik genomiky a transkriptomiky k tvorbě genových zdrojů a výchozích materiálů máku se specifickými vlastnostmi
Id projektuQK1810391
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Období1/2018 - 12/2022
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je využití moderních analytických, optických a molekulárních přístupů pro hodnocení, popis a identifikaci genových zdrojů, vývoj biočipu pro selekci cílových genotypů se zvýšenou odolností ke stresu suchem a cílené vyhledávání mutantů se specifickými geny a změněným obsahem alkaloidů. Tím budou vytvořeny předpoklady pro úspěšné šlechtění odrůd pro potravinářské využití s požadovanou kvalitou semene. Cíle: - molekulární charakterizace a identifikace GZ máku (1xNmet, 2xJrec); - selekce genotypů máku s vyšší tolerancí abiotickému stresu (1xNmet, 2xJrec, 1xJimp); - vytvořit populaci pro prediktivní mutační šlechtění a na základě cíleného vyhledávání mutantů získat specifické výchozích materiály se změněným obsahem alkaloidů (2xNmet, 1xJrec, 1xJimp, 1xZtech, 2xGfunk).