Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Id projektuCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006778
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
Období2/2018 - 7/2020
PoskytovatelDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
AnotaceZáměrem projektu je dosažení kvalitativních změn v pregraduální přípravě studentů v učitelských oborech. Stěžejní aktivity projektu jsou zaměřeny na zvýšení kvality pedagogických praxí, rozvoj spolupráce učitelů škol s akademickými pracovníky a rozvoj dovedností akademických pracovníků pro práci s digitálními technologiemi ve výuce. Projekt také reaguje na potřebu praxe - připravit studenty na řešení sociálně-patologických jevů. Aktivity projektu jsou v souladu s Výzvou č. 02_16_038 Preg. vzděl.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub