Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů
Id projektuTJ01000359
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Fakulta sociálních studií, Program ZÉTA
Stavukončený
AnotaceHlavními cíli předloženého projektu je (1) porozumět a popsat žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroj uplatnění konceptu recovery u obyvatel a obyvatelek azylových domů s akcentem na genderové dimenze daných konceptů, (2) (pomocí zdrojů z kvantitativního a kvalitativního výzkumu) vytvořit relevantní měřící nástroj, software a metodiku umožňující zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících faktorů změny jako nástrojů uplatnění konceptu recovery pro sociální pracovníky a pracovnice ve specifickém prostředí azylových domů v České republice, za účelem individualizace podpory cílové skupiny a z ní plynoucí zvýšení kvality a efektivity daných sociálních služeb, (3) provést pilotáž měřícího nástroje i software, (4) realizovat školení k využívání měřícího nástroje, software a metodiky pro sociální pracovníky a pracovnice.