Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Výpočetní materiálové inženýrství dvojdimenzionálních krystalů a van der Waalsových heterostruktur
Id projektu18-25128S
Hlavní řešitelMgr. František Karlický, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceNávrh projektu je inspirován současnými požadavky aplikovaného výzkumu dvojdimenzionálních (2D) materiálů na výrobu ohebných a ultratenkých funkčních zařízení. V rámci projektu plánujeme studovat fyzikální vlastnosti 2D materiálů a jejich heterostruktur jako jsou jejich elektronické a optické vlastnosti včetně excitonických efektů a citlivost k defektům a vůči okolnímu prostředí. Díky delikátní souhře více jevů ve 2D materiálech je pro přesné předpovědi těchto vlastností nutné použít mnohočásticové metody místo obvyklé teorie funkcionálu hustoty i přesto, že jsou to metody výpočetně náročné už pro jednotlivé monovrstvy a prakticky téměř nepoužitelné pro van der Waalsovy heterostruktury s nelícujícími monovrstvami. Proto navrhneme a otestujeme výpočetně méně náročné aproximace, které budou dále využity pro počítačem asistované návrhy odvozených 2D materiálů s předem určenými vlastnostmi vhodnými pro solární články a funkční součástky nové generace.