Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fixed-node diffusion Monte Carlo jako referenční metoda pro velké nekovalentní systémy
Id projektu18-24321Y
Hlavní řešitelIng. Matúš Dubecký, PhD.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelJuniorský projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceMetoda fixed-node diffusion Monte Carlo s 1-determinantní vstupní vlnovou funkcí (FNDMC) dosáhla v posledních letech vysoké přesnosti při výpočtech nekovalentních interakčních energií, porovnatelnou se ?zlatým standardem? (CCSD(T) v limitě kompletní báze). Díky příznivějšímu škálovaní a přímému popisu periodicity se tak FNDMC stává populární jako bezkonkurenční referenční metoda pro velké systémy včetně periodických. Nedávné výsledky naznačují že referenční úroveň (0.1 kcal/mol) nelze dosáhnout pro libovolné nekovalentní interakce a/nebo přesnost FNDMC závisí kromě vstupní vlnové funkce a rušení chyb i na parametrech které doposud nebyly brány v úvahu. V současnosti jsou tyto problémy opomíjeny, nebo výsledky neopodstatneně přeceňovány. Plánujeme rozsáhlé systematické mapování přesnosti FNDMC pro nekovalentní interakce, určení a koncepční pochopení zdrojů nepřesností, vylepšení metodologie, a aplikace. Kromě hlubšího fyzikálního náhledu do metodologie FNDMC a možným vylepšením povedou výsledky k lepší kontrole přesnosti a racionálnějšímu použití této metody slibné pro velké systémy.