Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vývoj trajektorií tradičních odvětví ve starých průmyslových regionech: governance, aktéři,instituce a leadership.
Id projektu18-11299S
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období1/2018 - 6/2021
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceStaré průmyslové regiony ve střední Evropě a v Česku procházejí dramatickými procesy transformace a restrukturalizace v podmínkách globalizace. Čelí přitom silné externí konkurenci jiných podobných průmyslových regionů což vede k ekonomickému úpadku. Tyto regiony také trpí vlivem působení endogenních bariér rozvoje, které je možno označit teoretickými koncepty jako jsou například negativní závislost na předchozí vývojové trajektorii, uzamčení či neadekvátní ekonomická governance. Hlavním cílem výzkumného projektu je poznat hlavní faktory a hybné síly ovlivňující dlouhodobý vývoj trajektorií tradičních odvětví. Rovněž chceme identifikovat diferencující vliv governance, aktérů, leaderů, institucí a jimi realizovaných politik, které mohou determinovat vývoj trajektorií vybraných signifikantních odvětví. Pro naplnění výzkumu využijeme kombinaci kvantitativních a kvalitativních přístupů a metod. Teoretickým přínosem bude kritická reflexe konceptů jako jsou funkční, kognitivní a politické uzamčení apod. Praktickým přínosem bude formulace doporučení pro politiku.