Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Dynamika změn ochranných mechanismů rostlin v podmínkách zvýšené koncentrace CO2 a teploty
Id projektu18-23702S
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2018 - 6/2021
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceGlobální klimatické modely predikují nárůst atmosférické koncentrace CO2 až na 700 ppm a globální teploty až o 3.0 °C do roku 2100. Tyto faktory mají přímý vliv na fyziologické procesy a růst rostlin. Současně je předpovídán častější výskyt sucha či vln veder, které vedou k oxidativnímu stresu rostlin. Cílem projektu je popsat změny v ochranných mechanismech rostlin aklimovaných na zvýšenou koncentraci CO2 a teplotu. Ochranné mechanismy a dynamika jejich změn budou studovány na molekulární úrovni (změny profilu vybraných skupin sekundárních metabolitů), úrovni listu (změna anatomie, stechiometrie, alokace ochranných látek s důrazem na flavonoidy a jejich antioxidační aktivitu) a úrovni celé rostliny (změna morfologie). Experimenty budou provedeny na genotypech ječmene pěstovaného v laboratorních i polních podmínkách. Originalita projektu spočívá zejména v posouzení odolnosti takto aklimovaných rostlin, a to na úrovni fotosyntetických a růstových reakcí, k následnému působení jiných abiotických (extrémní teploty, sucho, ozářenost) stresových faktorů.