Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Nové přístupy k agregačním operátorům v analýze a zpracování dat
Id projektu18-06915S
Hlavní řešitelprof. Irina Perfiljeva, CSc., dr. h. c., prof. h. c.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt bude zaměřen na výzkum v oblasti teorie agregací motivovaný aplikacemi v analýze dat a na vypracování a implementaci souvisejících algoritmů pro jejich zpracování. Klíčovým bodem je rozšíření agregací na svazy a uspořádané množiny. Budou zkoumány tři navzájem propojené směry výzkumu: generování rozsáhlých tříd agregačních funkcí, analýza jednotlivých tříd reprezentovaných integrály Sugenova typu a generování vícerozměrných agregačních funkcí ve tvaru přímých F-transformací. Získané výsledky budou příspěvkem v oblasti teoretických nástrojů pro analýzu dat, information fusion a účinných metod pro zpracování dat. Projekt posune stávající metody do nových oblastí a překoná omezení klasických teorií.