Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Neobvyklé strategie regulace světla absorbovaného fotosystémem II u smrku ztepilého
Id projektu18-12178S
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceSuchozemské rostliny jsou vystaveny výrazně se měnícím světelným podmínkám. U rostlin aklimovaných na vysokou ozářenost klesá množství světlosběrných komplexů (Lhcb) fotosystému II (PSII), zejména díky poklesu množství proteinů Lhcb3 a Lhcb6. Naše nedávné výsledky odhalily neočekávanou absenci těchto proteinů u zástupců čeledi borovicovité a řádu liánovcotvaré (Kouřil a kol. 2016, New Phytologist). Dalším překvapením je pravděpodobná přítomnost proteinu Lhcsr u těchto zástupců, který je stěžejní pro fungování nezářivé disipace absorbovaného světla (NPQ) v PSII u evolučně nižších organismů. U evolučně vyšších organismů funkci Lhcsr v NPQ plně převzal protein PsbS. V rámci projektu chceme detailně studovat aklimaci smrku ztepilého, zástupce čeledi borovicovité, na různou ozářenost. Lze předpokládat, že mechanismus aklimace bude v důsledku absence Lhcb3 a Lhcb6 unikátní, stejně jako způsob zapojení PsbS a Lhcsr do NPQ. Řešením projektu chceme přispět k pochopení evoluce fotoochranných mechanismů u suchozemských rostlin.