Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Sociální přizpůsobení dětí bez domova se zkušeností domácího násilí na území města Ostravy
Id projektuGAČR 18-10233S
Hlavní řešitelprof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelGrantová agentura ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt se zaměřuje na oblast sociálního přizpůsobení u nezletilých dětí bez domova (v azylových domech a na ubytovnách) se zkušeností domácího násilí na území města Ostravy. Zde je v rámci České republiky nejvyšší počet osob vyloučených z bydlení, včetně dětí. Předmětem zájmu je vědecké studium determinantů a podmínek rozvíjení sociálního přizpůsobení dětí ve specifickém sociálním prostředí. Projekt vychází z předpokladu, že u dětí bez domova dochází k deficitům, příp. poruchám, v jednotlivých dimenzích sociálního přizpůsobení, které mohou být příčinou, příp. následkem, jejich nepříznivého vývoje. Vědecké zkoumání přispěje k objasnění vztahu mezi sociálním přizpůsobením, situací bezdomovectví a zkušeností s domácím násilím. Přispěje k vysvětlení mechanismů sociálního přizpůsobení a jakým způsobem se odráží v psychice a v projevech chování dítěte. Získaná kvalitativní a kvantitativní data se stanou základem pro vytvoření matematicko-informatického modelu s potenciálem využití jakožto predikčního modelu.