Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU
Id projektuSVK
Hlavní řešitelprof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceKonference je určena pro prezentaci výsledků vlastních vědeckovýzkumných aktivit studentů lékařských a zdravotnických studijních oborů.