Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Meditace o městě, krajině, výtvarném umění: Olomouc 1919-1989
Id projektuGA18-12580S
Hlavní řešitelprof. PhDr. Pavel Zatloukal
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra dějin umění a kulturního dědictv, Standardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceVýzkumný projekt Meditace o městě, krajině, výtvarném umění: Olomouc 1919-1989: podá první celkový a syntetický obraz kulturně historického vývoje Olomouce po valnou část 20. století. Vedle uměleckohistorického vylíčení příběhů z oblasti urbanismu a architektury bude v knize věnována pozornost také výtvarné kultuře - malířství, sochařství, kresbě grafice, fotografii i tzv. výtvarným realizacím v městském plenéru - jak z hlediska místních, tak přespolních tvůrců včetně přeshraničních souvislostí, vedle toho rovněž vývoji památkové péče i významným zásahům do příměstské krajiny a snaze o její ochranu. Výstupem projektu bude stejnojmenná monografie, jejíž součástí budou soupisové přílohy, biografické medailony architektů a výtvarných umělců a katalogová část podchycující nejvýznamnější díla, ať již uskutečněná nebo neprovedená či nedochovaná.