Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv nízko sacharidové diety na zdraví, sportovní výkon a s tím související psychologické ukazatele kvality života
Id projektu18-08358S
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Období1/2018 - 6/2021
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceZáměrně nutričně navozená ketóza nízko sacharidovou dietou a její vliv na zdraví, sportovní výkon nebo její úloha v prevenci a léčbě chronických civilizačních onemocnění jsou intenzivně diskutovaná témata v mnoha vědeckých i neodborných kruzích. Bylo prokázáno, že dlouhodobá nízko sacharidová dieta, ve srovnání s dietou omezující tuky, je mnohem efektivnější pro redukci tělesné hmotnosti i dalších rizikových faktorů kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. Cílem předkládaného projektu je proto zjistit vliv nízko sacharidové ketogenní diety na zdraví, sportovní výkon, a s tím související psychologické ukazatelé kvality života u zdravých jedinců s pravidelnou pohybovou aktivitou a u jedinců s nadváhou žijící tzv. sedavým způsobem života. Výsledky zkoumání přinesou důležité poznatky o možnostech ovlivnění zdraví člověka prostřednictvím omezení příjmu sacharidů ve stravě, zdůrazňují holistický přístup k člověku, a mají tak reálný potenciál významně ovlivnit doporučení vydávané za účelem udržení zdraví populace. Zjistit vliv nízko sacharidové ketogenní diety a pohybové aktivity (včetně interakcí) na zdraví, sportovní výkon, a s tím související psychologické ukazatelé kvality života u zdravých jedinců s pravidelnou pohybovou aktivitou a u jedinců s nadváhou žijící tzv. sedavým způsobem života.