Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Organizace mezinárodní konference Czech-Japan seminar on Data Analysis and Decision making under Uncertainty v Pardubicích
Id projektuMESTO_Pardubice
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.
Období9/2017 - 9/2017
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Město Pardubice
Stavukončený
AnotaceOrganizace mezinárodní konference "Czech-Japan Seminar on Data Mining and Decision Making under Uncertainty", která se bude konat ve dnech 17.-20.9. 2017 v Hotelu Zlatá Štika v Pardubicích. Jedná se již o jubilejní dvacáté pokračování původního semináře, který se poprvé konal v r. 1999 v ČR a posléze stejný rok i v Japonsku. Výše uvedený seminář je svým zaměřením matematicko-informatickou konferencí s účastníky zejména z ČR a Japonska, které vždy doplňují kolegové z dalších zemí. Hlavními tématy konference jsou výpočetní a umělá inteligence, optimalizace, teorie fuzzy množin a fuzzy logika či operační výzkum.