Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
6. ročník mezinárodních interpretačních klavírních kurzů na Fakultě umění OU
Id projektuNŽU 2017
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eliška Novotná
Období1/2017 - 11/2017
PoskytovatelPodporovaná z neveřejných prostředků ČR
Stavukončený
AnotaceOd roku 2011 probíhají na Fakultě umění mezinárodní interpretační klavírní kurzy. Toto setkání mladých umělců má již tradičně velký ohlas nejen u kurzistů a hudební odborné veřejnosti, ale také v médiích. Je výbornou propagací města Ostravy a Ostravské univerzity. Každoročně přijíždějí do Ostravy v souvislosti s konáním kurzů studenti z České republiky a zahraničí, z nichž mnozí zde poté pokračují ve svých vysokoškolských studiích. V rámci kurzů probíhají individuální lekce, koncerty, přednášky a výlety, které seznamují mladé adepty klavírního umění s okolím Ostravy. V minulých ročnících se setkávali mladí klavíristé z Polska, Slovenska, Ukrajiny a samozřejmě z České republiky. Mezi lektory jsme přivítali taková jména jako Eugene Indjic, Magdalena Lisak. Od roku 2015 zaměřujeme každý ročník na jednoho z českých skladatelů. (Reagujeme tak na termín konání kurzu ? kolem státního svátku 28. října.) Tak jsme měli možnost se soustavněji věnovat po stránce teoretické i praktické Leoši Janáčkovi (o jeho klavírní tvorbě přednášel doc. Jan Jiraský z JAMU v Brně), v roce 2016 byl kurz zaměřen na Bohuslava Martinů (v těchto souvislostech jsme pozvali našeho předního odborníka na klavírní dílo tohoto autora doc. Františka Malého z AMU v Praze). Šestý ročník věnujeme klavírní tvorbě Bedřicha Smetany. Jedním z českých interpretů, který nahrál Smetanovo kompletní klavírní dílo, je prof. Ivan Klánský, ten bude v roce 2017 jedním z lektorů kurzů. V souvislosti se zaměřením kurzů podnikáme každoročně také společenská setkání. Navštívili jsme rodné místo L. Janáčka Hukvaldy, chceme přiblížit ?nadhled? B. Martinů rozhledem z věže Nové radnice města Ostravy apod. Nedílnou součástí kurzů je také koncert účastníků, na kterém si mohou ověřit nabyté znalosti a dovednosti. Letos poprvé jsme zařadili také cembalovou dílnu, která by měla pomoci pochopení zvláštností interpretace barokní hudby.