Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Aplikace fuzzy expertních systémů pro podporu rozhodování
Id projektuSGS08/UVAFM/2017
Hlavní řešitelRNDr. Bogdan Walek, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem projektu je návrh a realizace fuzzy expertních systémů pro podporu rozhodování v různých doménách. V rámci projektu bude navázáno na dosavadní výsledky a zkušenosti dosažené při návrhu a realizaci různých fuzzy expertních systémů. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že je potřeba se zaměřit na další rozvoj nástroje Linguistic Fuzzy-Logic Controller. Nejvýznamnějším směrem rozvoje LFLC je návrh univerzálního webového rozhraní, které umožní předání vstupních hodnot, spuštění LFLC s jazykovým popisem a získání výstupní hodnoty pro další zpracování. Dalším cílem je návrh a vývoj fuzzy expertního systému pro návrh vhodných kandidátů na pracovní pozici ve společnosti za účelem podpory rozhodování při výběru nejvhodnějšího zaměstnance na základě různých kritérií. Dále se bude pracovat na vývoji expertního systému pro podporu rozhodování při výběru vhodných služeb ubytovacího zařízení na základě preferencí hosta. Dalšími aplikačními doménami jsou systém pro hodnocení lektora v e-learningovém systému za účelem získání relevantní zpětné vazby a systém pro hodnocení kvality výuky, který má za cíl komplexní vyhodnocení kvality výuky na vysoké škole na základě různých kritérií. V neposlední řadě se zaměříme také na další rozvoj v oblasti vyhledávání za neurčitosti