Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozpoznávání patternů pomocí metod soft computingu II
Id projektuSGS07/UVAFM/2017
Hlavní řešitelRNDr. Petra Števuliáková, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt tematicky navazuje na sérii předchozích projektů a je především zaměřen na obecné zpracování dat metodami soft computingu. Pojmy vyhledávání a rozpoznávání patternu (vzoru) zahrnuje množství úloh od čtení písma, vyhledávání objektů v obrazech či videích až po prohledávání obecných dat větších dimenzí apod. V rámci tohoto projektu se chceme věnovat jednak dalšímu teoretickému výzkumu fuzzy transformace a jiných soft computingových metod, ale i různým aplikacím vyplývajícím nejen z tohoto výzkumu. Hodláme se zaměřit např. na problematiku vyhledávání, rozpoznávání, rekonstrukce obrazu/videa, ale také na výzkum a vývoj v oblasti neuronových sítí a generování syntetických dat k testování sítí. V neposlední řadě bychom chtěli provést adekvátní srovnání navrhovaných přístupů s jinými již existujícími.