Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Strojové učení a fuzzy logika v rozpoznávání a predikci šíření druhů
Id projektuSGS06/UVAFM/2017
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ožana, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTento projekt by měl pomocí klasifikačních metod a fuzzy modelování pokračovat ve vývoji aplikace určené ke sledování jednotlivých druhů vážek a také porovnat tuto alternativní metodiku s tradičními postupy používanými k hodnocení početnosti a ohroženosti tohoto taxonu. V druhové ochraně přírody je zásadním úkolem co nejpřesněji kvantifikovat hojnost výskytu a stupeň ohrožení daného druhu, případně predikovat jeho potenciální šíření na základě vybraných faktoru prostředí. Dosavadní přístupy jsou do značně míry závislé na znalostech a zkušenostech hodnotitele. S tím souvisí určitá míra nejistoty a subjektivity, která nese rizika spojená zejména s nesprávnou analýzou dat a interpretací výsledků. Hlavní cíle projektu jsou následující: 1. Využití klasifikace a fuzzy logiky při tvorbě a ?provozu? freeware aplikace ? odonatologického klíče ČR2. Využití klasifikace a fuzzy logiky při mapování šíření druhů3. Využití klasifikace a fuzzy logiky při tvorbě podkladů pro freeware aplikaci ? celoevropský odonatologický klíčVýzkum bude probíhat ve spolupráci Katedry biologie a ekologie s Katedrou informatiky a počítačů a Ústavem pro výzkum a aplikace fuzzy modelování. Výstupem projektu bude funkční aplikace zaměřené na identifikaci vážek (odonatologický klíč), dále publikace v impaktovaném vědeckém časopise a prezentace na vybraných konferencích, mimo jiné na Mezinárodním odonatologickém kongresu 2017 v Anglii.