Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
HPV status jako prognostický a prediktivní faktor u karcinomů dutiny ústní a oropharyngu
Id projektuSGS14/LF/2017-2018
Hlavní řešitelMUDr. Zuzana Zděblová Čermáková
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV roce 2007 uznala WHO infekci HPV jako jednu z příčin histoogicky nejběžnější spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. Tato skupina zahrnuje nádory dutiny nosní a vedlejších nosních dutin, dutiny ústní, nasopharyngu, oropharyngu, hypopharyngu, slinných žláz, hrtanu a průdušnice. Pouze v případě karcinomů dutiny ústní a oropharyngu byla zjištěna úzká souvislost s infekcí HPV, která se ukázala nejsilnějším prediktivním faktorem, dokonce silnějším než přítomnost regionálních krčních metastáz lymfatických uzlin. Zatímco incidence karcinomů hlavy a krku celosvětově klesá, stoupá incidence HPV pozitivních karcinomů dutiny ústní a oropharyngu. Nemocní s HPV asociovaným karcinomem mají signifikantně lepší prognózu onemocnění a menší riziko lokoregionální recidivy, a to i při postižení krčních lymfatik. HPV nádory jsou také radio- a chemosenzitivnější. I přes tato známá fakta stále nedošlo ke změně léčebného protokolu a nebyly odděleny HPV pozitivní a negativní karcinomy jakožto rozdílné epidemiologické a patologické jednotky. Bude provedena dodatečná reverzní hybridizace u 40 pacientů s karcinomem dutiny ústní nebo oropharyngu, léčených na Onkologické klinice FNO v letech 2008-2015. Ta detekuje a identifikuje genotyp sHPV pomocí detekce specifických sekvencí na L1 regionu genomu u 32 typů HPV. Cílem projektu je zjistit vliv různých typů HPV na prognózu a celkové přežití u lokálně pokročilých karcinomů hlavy a krku a porovnat odpověď na onkologickou terapii mezi jednotlivými typy HPV.