Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fuzzy modelování: rozvoj aktuálních teoretických základů a vybraných aplikací VII
Id projektuSGS04/UVAFM/2017
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Michal Holčapek, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV rámci tohoto projektu, který navazuje na sérii předchozích projektů, se chceme věnovat vybraným aplikacím fuzzy modelování a budování teoretických základů fuzzy matematiky, bez kterých by se samotné aplikace neobešly. Zejména se hodláme zaměřit na výzkum fuzzy asociační analýzy a jiné data-miningové metody a jejich aplikace v řešení regresních a klasifikačních úloh, které budou ověřovány na empirických datech pocházejících z fyzikálních, chemických či geologických měření. Dále navážeme na dosavadní výzkum kompozic fuzzy relací ať už založených na obecných kvantifikátorech, nebo implementujících koncept vylučujících rysů (symptomů), a to včetně potenciálních aplikací, které se postupně začínají objevovat např. v biologii. Pokračovat chceme i ve výzkumu v oblasti fuzzy transformace vyššího řádu a to převážně s ohledem na analýzu stacionárních procesů a její aplikaci v analýze a predikci časových řad. V neposlední řadě se chceme věnovat výzkumu v oblasti klasické a fuzzy topologické dynamiky, přičemž se chceme zaměřit na studium vybraných charakteristik a jejich vzájemných vztahů.