Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010




Stanovení charakteristiky tuhosti prsu a metodika jejího vyhodnocení - pokračování pilotní studie
Id projektuSGS06/LF/2017
Hlavní řešitelMUDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePilotní studie výzkumu tuhosti prsu byla velmi úspěšná. Podařilo se nalézt korelaci mezi palpačním vjemem při klinickém vyšetření a objektivním měřením prsu během mamografického screeningu. Byla vytvořena metodika měření a základní matematický model celku prsu. Získané výsledky včetně jednotlivých hypotéz a základního rozdělení tuhosti prsu byly nabídnuty k publikaci časopisu s impakt faktorem. Rovněž byly osloveny dvě společnosti, které vyrábějí mamografy ? General Electric, Siemens ? kterým byla nabídnuta spolupráce. V pilotní studii bylo měřeno pouze 40 vybraných žen a matematicky popsán prs jako geometrický útvar s konstantní plochou průřezu. V pokračování tohoto projektu bychom chtěli skupinu rozšít na minimálně 80 žen, zpřesnit matematický model - uvažovat prs jako komolý elipsoid, optimalizovat a automatizovat proces měření. Očekávaným výstupem bude software aplikovatelný na mamografický přístroj, zpřesnění měřícího procesu a publikace výsledků v impaktovaném časopise. Tento projekt bude řešen ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava (IT4Innovations - Národní superpočítačové centrum).