Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zdraví a využívání zdravotnických služeb u obyvatel azylových domů
Id projektuSGS03/UVAFM/2017
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceBezdomovectví je v České republice vysoce aktuálním tématem a to zejména v kontextu přípravy nového zákona o sociálním bydlení a změn zákona o sociálních službách. Hlavním cílem projektu je zmapovat zdraví a využívání zdravotnických služeb u obyvatel azylových domů a poskytnout tak první podkladovou analýzu na toto téma v České republice. Projekt bude sestávat ze sekvenčně kombinované kvalitativní a kvantitativní části výzkumu. V kvalitativní části bude projekt zaměřen na zjištění vnímání zdraví, zdravého životního stylu a zdravotních služeb ze strany obyvatel azylových domů. Data z kvalitativního výzkumu budou zpracována pomocí konstruktivistické zakotvené teorie. Data z kvalitativního výzkumu budou spolu s daty získanými z metaanalýzy zahraničních zdrojů na téma zdraví obyvatel azylových domů využita pro tvorbu hypotéz pro kvantitativní výzkum. Cílem kvantitativního výzkumu bude zjistit vztah mezi faktory ovlivňujícími zdraví obyvatel azylových domů a zdravotními charakteristikami u jednotlivých kategorií obyvatel azylových domů. Druhým cílem bude zjistit vztah mezi vybranými zdravotními charakteristikami obyvatel azylových domů a jejich vlivem na využívání zdravotních služeb. Data z kvantitativní výzkumné části budou zpracována příslušnými statistickými metodami.