Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Terénní služby pro seniory poskytované bez registrace
Id projektuSGS01/FSS/2017
Hlavní řešitelMgr. Šárka Kopřivová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projekt se zabývá neprozkoumaným tématem, a to problematikou poskytování terénních služeb pro seniory bez registrace. Sociální služby mohou být v České republice poskytovány pouze podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to výhradně registrovanými poskytovateli. V současné době se však setkáváme se skutečností, že sociální služby vykonávají také poskytovatelé bez registrace, což není v souladu se zákonem. Stárnutí obyvatelstva a zvyšující se podíl seniorů v populaci přináší vyšší nároky na zabezpečení služeb. Rostoucí poptávka po terénních sociálních službách pro seniory a nedostatečný počet registrovaných poskytovatelů tak vytváří prostor k podnikání na volném trhu, kde může být konkurence výhodou. V tomto případě se však jedná o vznik služeb bez registrace, které sociální služby vykonávat nemohou a jsou tedy v českém systému nelegální. V současné době existují dvě varianty poskytování těchto služeb. První variantou je poskytovatel, který podniká jako fyzická osoba a vlastní živnostenský list, nemá však registraci. Druhou variantou je poskytování služeb bez živnostenského oprávnění i bez registrace, tzn. ,,na černo?. Cílem projektu je porozumět mechanismům fungování těchto služeb a kontextu jejich vzniku z pohledu jejich uživatele a poskytovatele.