Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010




Prevence zranění při běhu
Id projektuSGS19/PdF/2017-18
Hlavní řešitelMgr. Jiří Skýpala, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePohybová aktivita je charakterizována frekvencí, intenzitou, dobou trvání a typem aktivity. Nejdostupnější a nejvíce rozšířenou pohybovou aktivitou v dnešní době je běh. Důkazem vyššího zájmu o běh v ČR jsou statistiky silničních závodů a maratónů. Přestože běh přináší řadu zdravotních benefitů, v důsledku přetížení dolních končetin mohou při běhu také vznikat zranění. Jednou z nejnáchylnějších částí dolních končetin ke zranění při běhu je Achillova šlacha (AT). S větším zájmem o běh roste rovněž incidence zranění AT a subjektivních obtíží spojených s AT při běhu. Cílem navrhovaného projektu je zjistit vliv vybraných parametrů pohybové aktivity a mechanických vlastností dolních končetin na incidenci subjektivních obtíží souvisejících s přetížením AT. Výsledky nám mohou říci, zda vybrané parametry běhu (rychlost a tempo běhu, objem a intenzita tréninku, převýšení a typ terénu) a odlišné mechanické vlastnosti dolních končetin mají vliv na incidenci subjektivních obtíží souvisejících s přetížením AT a následné incidenci chronických zranění AT. Včasná identifikace rizikových faktorů, které ovlivňují chronická zranění dolních končetin (Achillovy šlachy), nám může pomoci při vytváření preventivních opatření zamezujících výskytu těchto zranění. Tato doporučení mohou napomoci rekreologům, trenérům při sestavování pohybových programů pro jedince či sportovní kolektivy. Na jejich základě mohou předejít rizikovým faktorům, které by mohly u rekreačních sportovců vést k výskytu zranění AT.