Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Nerovnoměrnost komunikačního vztahu rodič ? dítě (analýza rodinné komunikace)
Id projektuSGS18/PdF/2017-18
Hlavní řešitelMgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceZamýšlený výzkum navazuje na projekt SGS11/PdF/2014-2015 s názvem ?Identifikace modelů rodinné komunikace prostřednictvím užitých jazykových prostředků?. V jeho rámci byly popsány a analyzovány nejčastější sebezáchovné komunikační pozice v interakci rodič-dítě, zjištěna četnost konkrétních komunikačních záměrů řeči orientované na dítě a indikace konkrétních výpovědních forem. Cílem nově formulovaného výzkumného záměru je na základě audionahrávek reálné rodinné komunikace vedené mezi rodičem a dítětem identifikovat četnost komunikačních funkcí, v nichž dochází k uplatňování rodičovské vůle a prosazování jeho vlivu (dáno sociální nerovnoměrností komunikačního vztahu). V další fázi dojde k deskripci variant pro vyjádření nejčastěji se vyskytujících komunikačních záměrů. Tyto indikátory komunikačních funkcí budou tvořit výchozí materiál pro q-metodologické šetření, v němž budou respondenti (rodiče) vyjadřovat jednotlivým výpovědím své preference. Jedním z výstupů bude komparace skutečně zaznamenaných komunikačních modelů řeči orientované na dítě s deklarovanými postoji rodičů.