Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Terapie dobrodružstvím jako prostředek resocializace drogově závislých
Id projektuSGS16/PdF/2017-18
Hlavní řešitelMgr. Bohdana Richterová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředložený projekt pokračuje ve výzkumu zacíleném na použití terapie dobrodružstvím při resocializaci drogově závislých. V České republice zcela chybí výzkumy zabývající se použitím a účinností terapie dobrodružstvím v rámci resocializace drogově závislých. SGS projekt realizovaný v letech 2015 ? 2016 byl zaměřen na definiční vymezení zátěžových aktivit (které je možné obsahově zařadit do terapie dobrodružstvím) a na kvalitativní i kvantitativní analýzu názorů na jejich účinek v terapeutické komunitě Fides v Bílé Vodě. Do dalšího výzkumu projevilo zájem zapojit se 6 zařízení, které terapii dobrodružstvím používají. Deskriptivní analýza umožní popis sjednocujících ale také rozdílných prvků v pojetí a aplikaci terapie dobrodružstvím v těchto zařízeních. Výsledky budou srovnány také s užitím terapie dobrodružstvím ve světě (např. Gass, Gillis, Russell; 2012). Část explorativní se již bude zabývat měřením účinku terapie dobrodružstvím. Z psychologických testů byl vybrán Dotazník obecné vlastní efektivity GSES (Schwarzer, Jerusalema, 1993) a Profil tělesného sebehodnocení PTS (Tomešová, 2003). Testy budou aplikovány v zařízeních před a po užití terapie dobrodružstvím. Dále proběhne statistické zpracování výsledků a jejich interpretace.