Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv únavy na změny biomechanických a fyziologických parametrů pohybu v silniční a horské cyklistice
Id projektuSGS12/PdF/2017-18
Hlavní řešitelMgr. Adam Motyka
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCyklistika je celosvětově jednou z nejoblíbenějších pohybových aktivit. Bylo zjištěno, že jízda na kole má řadu pozitivních aspektů na fyzické i psychické zdraví. Motorický a sportovní výkon v cyklistice je determinován řadou faktorů, které ho pozitivně a negativně ovlivňují. Tento projekt je zaměřen na problematiku vlivu únavy na fyziologické a biomechanické parametry pohybu v horské a silniční cyklistice. V rámci projektu se budeme snažit zodpovědět základní výzkumné otázky: Jak se mění biomechanické a fyziologické parametry výkonu v cyklistice s narůstající intenzitou zatížení a nastupující únavou? Mění se biomechanické a fyziologické parametry výkonu v závislosti na věku a úrovni trénovanosti cyklistů? Cílem projektu bude posoudit vliv únavy na změny v biomechanických a fyziologických parametrech pohybu u silničních/horských cyklistů různé úrovně trénovanosti. Výsledky projektu mohou vést ke zkvalitnění tréninkové procesu a s tím související prevenci zranění sportovců různé výkonnosti a věku.