Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Mobilní dotyková zařízení jako nástroj pro posilování klíčových kompetencí žáků
Id projektuSGS10/PdF/2017-18
Hlavní řešitelMgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem projektu je nalezení vhodných postupů pro zapojení mobilních technologií při budování a posilování klíčových kompetencí žáků v primárním vzdělávání. Základním výchozím dokumentem je Rámcový vzdělávací program, který definuje, které klíčové kompetence má žák získat. Nalezené postupy tak budou aplikovatelné ve všech školách odpovídajícího typu. Projekt navazuje na předchozí výzkum, ve kterém bylo zkoumáno využití mobilních dotykových zařízení při plnění výstupů RVP. Během provedených výzkumů bylo prokázáno, že mobilní dotyková zařízení lze využít ke zvýšení efektivity výuky při plnění konkrétních výstupů RVP. Řešený projekt přímo souvisí s tématy disertačních prací obou řešitelů.