Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Pošli to dál aneb tradiční a inovativní přístupy ke sdílení v prostředí ZŠ
Id projektuSGS8/PdF/2017-18
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Homanová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem předkládaného projektu je zkoumání vztahů, prostředků a stimulů, jež povzbuzují žáka k vzájemné interakci (ke sdílení) s ostatními, a to v rámci tradiční i online vedené výuky. Prostřednictvím navržených aktivit, s využitím různých vzdělávacích metod i forem výuky, zkoumáme dopad na utváření sociálních vztahů ve skupině i rozvoj klíčových kompetencí žáků a učitelů základního vzdělávání. Zjištěné informace se stanou podkladem k vypracování souhrnné studie mapující problematiku sdílení v prostředí základních škol. Součástí projektu bude také návrh výukového modelu pro kooperativní učení v prostředí sociálních sítí respektující principy konektivismu. Tento model bude uveden do praxe v rámci navržené projektové aktivity partnerských škol. Předkládaný projekt by měl přispět k objasnění zákonitostí procesu sdílení znalostí ve školním prostředí, k modernizaci výukových metod i k povzbuzení učitelů využívat nové technologie ve výuce. Výsledky výzkumu budou publikovány v odborných časopisech a prezentovány na domácích a zahraničních konferencích.