Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Molekulárně fylogenetické a systematické studie vybraných skupin členovců
Id projektuSGS19/PřF/2017
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV rámci projektu budou řešeny vybrané otázky systematiky a fylogeneze symbiotických krevet čeledi Palaemonidae a mykofágního dvoukřídlého hmyzu čeledí Keroplatidae, Lygistorrhinidae, Mycetophilidae a Bolitophilidae. Výzkum navazuje na předchozí práci, zaměřenou na studium fylogenetických vztahů uvnitř těchto čeledí a taxonomii nově popsaných druhů a rodů. Pro realizaci fylogenetických studií budou použity jak markery mitochondriální (12S, 16S, CytB, COI), tak jaderné (18S, 28S, EF1a). Dále budou využity nově navržené markery, které napomohou k objasnění hlubších vztahů uvnitř těchto skupin. K dispozici je jedna z nejbohatších sbírek symbiotických krevet (Karibské, Rudé a Jihočínské moře, Madeira, Papua-Nová Giunea, Austrálie aj.). Další sbírky jsou přístupné prostřednictvím muzeí a univerzit v Paříži, Leidenu, Oxfordu a na Taiwanu. V rámci skupiny dvoukřídlého hmyzu se nabízí úzká spolupráce především s odborníky ze severní Evropy a Pobaltí (Norsko, Finsko a Estonsko), kteří se podobné problematice věnují a disponují potřebným materiálem. Výstupy tohoto projektu budou publikovány v odborných impaktovaných časopisech, případně na národních a mezinárodních vědeckých konferencích