Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Studium biodegradačních schopností bakterií a hub a sledování vazebných vlastností proteinu BRCA1
Id projektuSGS17/PřF/2017
Hlavní řešitelMgr. Jindřich Fojtík
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je rozvržen do dvou částí ? biotechnologické a molekulárně biologické. Biotechnologická část projektu bude zaměřena na funkční screening prokaryot a hub schopných degradovat Diclofenac a Sulfamethoxazol, hodnocení efektivity řízené biodegradace syntetických barviv za využití smíšených biofilmů tvořených houbou bílé hniloby a vybraným mikroorganismem. Bude sledována aktivita extracelulárních ligninolytických enzymů produkovaných ligninolytickou houbou, vliv bakteriálních a kvasinkových organismů na syntézu těchto enzymů a na celkovou schopnost houbového organismu degradovat rekalcitrantní barviva Cílem molekulárně biologické části předkládaného projektu bude zavést rutinní postup izolace BRCA1 v dostatečném množství a kvalitě. Následně budou provedeny vazebné experimenty rekombinantních úseků BRCA1 na vybrané non B-DNA struktury. Nedílnou součástí projektu bude bioinformatická analýza výskytu non B-DNA struktur v lidském genomu z hlediska potenciální vazby BRCA1. Projekt bude řešen ve spolupráci s Biofyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i. v Brně. V rámci projektu bude využito propojení moderních metod molekulární biologie. Získané poznatky o interakcích proteinu BRCA1 a non B-DNA struktur mohou pomoci k objasnění příčin vzniku některých typů rakoviny a v obecnější rovině přispět k pochopení mechanismu vazby proteinů k non B-DNA strukturám.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub