Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Mění se s druhovým spektrem mechorostů podél altitudinálního gradientu také zastoupení bryofágního hmyzu? Ověřme to v horách západní Číny!
Id projektuSGS13/PřF/2017
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Komínková
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt bude zaměřen na výzkum distribuční struktury a hostitelské preference vybraných druhů epifytických mechorostů a na ně vázaného bryofágního hmyzu na území Číny. Terénní výzkum bude probíhat na výškovém gradientu v horských polohách provincie Qinghai. Studována bude diverzita mechů, hostitelská specializace bryofágního hmyzu, vliv ekologických faktorů na distribuci, velikost a fitness studovaných populací. Tento výzkum také rozšíří dosavadní poznatky o potravních vazbách bryofágního hmyzu na mechy. Přidanou hodnotou výzkumu bude model predikce potenciálního výskytu vybraných druhů mechů na studovaném území. Model bude následně ověřen v terénu. Doplňkovým výzkumem bude i analýza chemických vlastností substrátu (zejména pH), na němž se mechorosty vykytují.